Zoeken
ff-stamp
Header_fromfarmers alle sectoren782x200

19-03-2017

Innovatiefonds beloont zeven innovaties

Via het Innovatiefonds stimuleert ForFarmers agrarische ondernemers om hun ideeën uit te voeren en hun kennis te delen, door de ideeën in te dienen bij het Innovatiefonds. Half maart jl. is de onafhankelijke jury bij elkaar geweest om de ingezonden ideeën te beoordelen. Twee akkerbouwers, twee melkveehouders en drie pluimveehouders zien hun innovaties beloond met de prestige- of aanmoedigingsprijs.

De jury kende één keer de prestigeprijs van € 2.500 toe en zes keer de aanmoedigingsprijs van € 1.000. De prestigeprijs ging naar akkerbouwer Wiljo Hepping in Nieuweroord (Dr.).

Voegbezems op een aardappelrooier

Wiljo Hepping bedacht een methode om het verstopt raken van de egelband op zijn aardappelrooier tegen te gaan. Hij verving de roller boven de egelband door vier voegbezems op rij plus een mechaniek dat de bezems optilt bij erg veel modder. Daarna is de egelband nooit meer verstopt geraakt, ook niet bij het rooien van erg natte percelen. Bijkomend voordeel is dat er minder beschadigde aardappelen zijn. En dat voor een investering van minder dan 50 euro en een paar uur sleutelen. Wiljo ontvangt hiervoor de prestigeprijs van € 2.500. Lees meer over deze innovatie.

Bandendrukwisselsysteem op een kipper

Gert Oudijk in Strijen (ZH) krijgt een aanmoedigingsprijs van €1.000 voor zijn bandendrukwisselsysteem op een kipper. Dat is niet een drukwisselsysteem waarvan er wel meer bestaan, maar een die én heel snel gaat én gekoppeld is aan het weegsysteem. De kipper weegt de inhoud en de chauffeur kan aan de hand daarvan zien hoe ver hij de banden moet oppompen. Lees meer over deze innovatie.

Aanpassing van de precisiebemester

Melkveehouder Wibe van Vliet uit het veenweidegebied in Kamerik (U.) was ontevreden over het strooibeeld van zijn kunstmeststrooier. Daarom ontwikkelde hij de precisiebemester verder door, van een drie meter brede machine naar een veel breder werkende machine (9 meter) met behoud van lage bodemdruk door het gebruik van brede banden. Volgens de jury is dit niet volledig nieuw, maar wel een flinke aanpassing en voor weinig geld. Het levert hem de aanmoedigingsprijs van € 1.000 op. Lees meer over deze innovatie.

Kelderafzuiging in een melkveestal

Joop van der Leeuw in Hoogland (UT) past een beproefd ventilatiesysteem uit de varkenshouderij toe in de rundveehouderij en kwam daarmee relatief eenvoudig en goedkoop tot een hoge emissiebeperking. De lucht wordt net onder de roosters, daar waar de ammoniak ontstaat, afgezogen. Hierdoor is er veel minder afzuiging nodig, waardoor de luchtwasser veel kleiner kan. Dit geeft lagere investerings- en energiekosten. Deze innovatie levert Van der Leeuw € 1.000 op. Lees meer over deze innovatie.

Zelfgebouwde warmtewisselaar voor wateropwarming in een vleeskuikenstal

Windbreekgaas voor de inlaatopeningen van een leghennenstal

Schrapers voor het verwijderen van aangekoekte mest in de vleeskuikenstal