Zoeken
ff-stamp
Header_fromfarmers alle sectoren782x200

Aanmoedigingsprijs van € 1.000 voor aanpassing van precisiebemester

Melkveehouder Wibe van Vliet in Kamerik (U.) was ontevreden over het strooibeeld van zijn kunstmeststrooier. In het veenweidegebied zijn de percelen veelal smal en kunstmest mag niet tot twee meter bij de slootkant gestrooid worden. Dat leidt tot onderbemesting in de laatste meters bij de slootkanten, wat toch snel tien procent minder opbrengst betekent over het hele perceel. Spaakwielbemesters zijn zwaar en geven in het voorjaar ondanks brede banden veel schade. Daarom ontwikkelde de veehouder de precisiebemester of boerenbemester van Bartlema verder door, van een 3 meter brede machine naar een veel breder werkende machine (9 meter) met behoud van lage bodemdruk door het gebruik van brede banden.

Oudijk: "De boerenbemester is een getrokken frame waar een of twee IBC vaten op geplaatst kunnen worden. Achter dit frame zitten vier wielen op een rij die zorgen voor grote draagkracht. Boven de wielen zijn de slangenpompen gemonteerd. Het opklapframe zit kort achter de wielen en heeft een werkbreedte van negen meter. De vloeistoffen worden door middel van een wiedegtand met een rvs pijpje tussen het gras gelegd. Omdat ik al jaren niet tevreden was over het strooibeeld van mijn kunstmeststrooier en omdat in het veenweidegebied de percelen vaak veertig meter breed zijn en de kunstmest niet in de slootkant mag, wordt de rand van het land onderbemest,

Ik laat al jaren de vloeibare kunstmest met een spaakwiel bemester uitrijden. Dit is een grote, zware en dure machine die voor een boer niet betaalbaar is en vooral in het vroege voorjaar ondanks brede banden nog veel schade veroorzaakt heeft. Daarom zocht ik naar een lichte machine die makkelijk te gebruiken is en exact werkt."

Volgens de jury is deze innovatie niet volledig nieuw, maar wel een flinke aanpassing/verbetering en dat voor weinig geld.