Zoeken
ff-stamp
Header_fromfarmers alle sectoren782x200

Algemene voorwaarden

Het Innovatiefonds Farmers for Farmers (IFFF) is een initiatief van ForFarmers, Kwinkweerd 12, 7241 CW Lochem. Telefoon +31 (0)573 28 88 00, www.forfarmersgroup.eu.
 

 1. Ideeën / innovaties kunnen het gehele jaar aangemeld worden. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de ingediende innovaties twee maal per jaar.
   
 2. Jaarlijks wordt maximaal € 20.000,- voor innovaties beschikbaar gesteld. De beoordelingscommissie kan een innovatie in drie categorieën indelen.
  Categorie 1: een baanbrekend idee; wordt beloond met € 5.000,-
  Categorie 2: de prestigeprijs; wordt beloond met € 2.500,-
  Categorie 3: de aanmoedigingsprijs; wordt beloond met € 1.000,-

  Per keer bekijkt de commissie hoeveel innovaties er beloond worden en in welke categorie ze de innovatie indeelt.
   
 3. De keuze van de commissie is bindend. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
   
 4. Deelnemers die onjuiste of onvolledige gegevens insturen, komen niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde ondersteuning.
   
 5. Deelname is enkel opengesteld voor agrarische ondernemers. Onder agrarische ondernemers verstaan wij ondernemers actief in de agrarische sector en/of in het bezit van een veehouderij- of akkerbouwbedrijf.
   
 6. Deelnemen aan het Innovatiefonds Farmers for Farmers is geheel op eigen risico. ForFarmers is niet aansprakelijk voor plagiaat van de ideeën. Verzorgen van patent op ideeën moet gebeuren door eigenaren van het idee.
   
 7. Door deel te nemen aan het Innovatiefonds Farmers for Farmers en het insturen van uw gegevens, geeft u ForFarmers toestemming om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing / communicatie doeleinden gerelateerd aan het IFFF of ForFarmers.
   
 8. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing / communicatie doeleinden. Hiertoe kunt u een e-mail sturen aan jos.westerhof@forfarmers.eu.
   
 9. Deelname aan het Innovatiefonds Farmers for Farmers betekent automatisch akkoordverklaring met alle bepalingen van dit reglement.